INFÖR ERT ÄKTENSKAP – FÖRSÄKRINGAR OCH EKONOMISKA FRÅGOR

Har ni koll på den viktiga juridiska aspekten av ert äktenskap?

Diskutera och kom överens om vad som ska hända med gemensam egendom, inklusive bostäder, fordon och bankkonton om äktenskapet skulle upphöra. Att ha en klar uppfattning om vilka skulder och krediter som ni båda har, och hur de ska hanteras vid separation eller skilsmässa. Tänk också på framtida händelser, såsom hur era arv och tillgångar ska fördelas vid en eventuell död. För att undvika konflikter och osämja i framtiden är det viktigt att ni noga tänker på de juridiska aspekterna av äktenskapet och diskuterar vad det innebär för båda parterna. Det kan faktiskt vara till hjälp att upprätta ett äktenskapsförord. Särskilt om det finns särkullbarn, alltså om någon av er redan har barn med sig i äktenskapet från ett tidigare förhållande.

Tänka också på försäkringar och ekonomiska frågor för att undvika problem i framtiden:

Gemensam hemförsäkring
När ni flyttar ihop som gifta kan det vara en god idé att ha en gemensam hemförsäkring som täcker bådas tillgångar och egendom. Det kan vara mer kostnadseffektivt och mer praktiskt än att ha två separata försäkringar.

Livförsäkring
Om ni har tagit på er stora gemensamma eller enskilda lån kan det vara en god idé att överväga att teckna en livförsäkring för att skydda varandra om någon skulle avlida.

Bilförsäkring
Om ni äger en eller flera bilar, kan ni överväga att ha en gemensam bilförsäkring. Det kan vara billigare än att ha två separata försäkringar.

Ekonomisk planering
När ni flyttar ihop som gifta kan det vara smart att göra en gemensam ekonomisk planering för att undvika överraskningar och problem i framtiden. Det kan innebära att ni går igenom bådas inkomster och utgifter, skulder och sparande.

Uppdatera eventuella befintliga försäkringar och andra ekonomiska avtal för att inkludera varandra som gifta. Sammanfattningsvis – när ni flyttar ihop som gifta är det viktigt att ni tänker på försäkringar och ekonomiska frågor för att undvika problem och konflikter i framtiden.


Läs mer på brollopsfeber.se!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *